Máte splněny všechny legislativní náležitosti?

25.06.2024

Legislativa týkající se elektronického obchodování a ochrany osobních údajů v České republice vyžaduje, aby provozovatelé e-shopů dodržovali určité povinnosti vůči svým zákazníkům.

Jednou z těchto povinností je zasílání obchodních podmínek a informací o ochraně osobních údajů (GDPR) zákazníkům při potvrzení jejich objednávky.

To znamená, že v potvrzovacím emailu musí být obchodní podmínky a dokumenty týkající se GDPR přiloženy jako samostatná příloha.

Tyto povinnosti na mnoha e-shopech velmi často chybí. Není to i váš případ?

Obchodní podmínky by měly obsahovat všechny důležité informace o zboží nebo službách, které e-shop nabízí, včetně podmínek nákupu, dodacích lhůt, způsoby platby, reklamačních podmínek a dalších práv a povinností jak zákazníků, tak i provozovatele e-shopu. Je důležité, aby obchodní podmínky byly jasné, srozumitelné a v souladu s platnou legislativou, zejména s občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

Dokumenty týkající se GDPR by měly informovat zákazníky o tom, jaké osobní údaje jsou shromažďovány, za jakým účelem, jak jsou tyto údaje zpracovávány a jaká práva mají zákazníci v souvislosti s ochranou svých osobních údajů. GDPR stanovuje, že zákazníci musí být informováni o svých právech, jako je právo na přístup k údajům, právo na opravu, právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut), právo na omezení zpracování a další. Splnění těchto povinností je nezbytné pro to, aby e-shop mohl legálně fungovat a aby se vyhnul případným sankcím za porušení právních předpisů.

Nejste si jisti, zda máte splněny všechny zákonné povinnosti? Všechny náležitosti s vámi ráda proberu a zkontroluju.